Chú ý khi chào hỏi tiếng Hoa tiếng Trung

Chú ý khi chào hỏi:

Bạn có thể đã biết, có khi người ta nói “您好 nínhǎo”. Sự khác biệt giữa hai câu chào hỏi: “你好 nǐhǎo” “chào anh” và “您好 nínhǎo” “chào ông” là: “你好 nǐhǎo” dùng khi chào những người cùng lứa tuổi, “您好 nínhǎo” dùng khi chào bậc trên, người mình kính trọng hay trong trường hợp xã giao.

Xem thêm:  Cấu trúc 只(zhǐ) 要(yào)……就(jiù)…
Nếu bạn cần từ điển Trung Việt cho điện thoại, chúng tôi khuyên dùng từ điển dưới đây:
%d bloggers like this: